Big data in de goodie bag

Op 22 maart 2016 organiseerde ondernemersvereniging Zakelijk Heuvelrug een Big data avond voor haar leden.

Agenda BigData bijeenkomst Zakelijk Heuvelrug, 22 maart 2016

Samen met Ruud Mannaart (KvK) en Eric van Tol (aanjager Big data & Fontys) mocht ik daar een bijdrage aan leveren.

Op ons programma stonden:

Een definitie – wat is Big data?
‘Iedereen lult erover, maar niemand weet wat ‘t is.’ mopperde een agrarisch ondernemer vorig jaar tijdens de lancering van een nieuwe Big data opleiding. Hij had wel een beetje gelijk, want er zijn nogal wat verschillende definities in omloop. Het antwoord hangt mede af van wie je het vraagt: die definitie varieert van Gartners 3V’s: heel veel, diverse, realtime data tot de privacy-gerelateerde omschrijving die Kohnstamm geeft: het gebruik van data buiten context (het gebruik van data voor iets waarvoor het nooit bedoeld was).

In het ICT doorbraakproject Big data, gericht op de MKB’er, gebruikten we een pragmatische definitie: big data is de hoeveelheid data die de ondernemer niet meer met de eigen tools kan ‘handelen’. Zo wordt small soms big. De KvK heeft er een duidelijk filmpje over gemaakt.

Presentaties Ruud, Eric en workshop

Het voert te ver om alle info van de avond in deze blog te delen. Ruud heeft mooie  MKB-voorbeelden gegeven van Big data; Eric sloot af met een inspirerende toekomstvisie. Alle presentaties staan gebundeld op slideshare.  Tussendoor, tijdens het eten, in een mini-workshop van een half uur, hebben de ondernemers met elkaar gedeeld welke data ze zouden willen hebben, en welke data ze al bezitten. Leidraad was het KvK Stappenplan. Aan het eind hebben we de Big data goodie bag gepresenteerd.

De Big data goodie bag

De Goodie Bag bestaat uit:

Inspirerende verhalen van ondernemers:

Gratis cursussen:

Een privacy checker tool: http://www.privacychecker.nl

Commit2Data Publiek Private Samenwerking (PPS) subsidies:

Als een link niet (meer) werkt, meld het me alsjeblieft.

Leuk als je reageert (mail naar gera @ iseetea.nl)! Je kunt me ook tweeten.

Leesvoer: